Category Archives: Varčevanje

Izbral si bom slovensko domeno

Marsikdo se odloči, da se bo podal na splet, pa si preprosto ne zna izbrati domene. Najprej koleba med .SI in .COM domeno, potem ga nekdo opomni, da bi lahko izbral tudi domeno .NET ali pa celo kakšno iz neke druge države in zmešnjava je popolna, odločitev pa skorajda nemogoča. Neuk človek se tako ne zna racionalno odločiti za neko domeno, ki bi mu prišla najbolj prav in pogosto se odloči napačno. No, poglejmo si kakšne so sploh razlike med vrstami domen in kako se poskusiti odločiti pravilno. Continue reading

Posojilojemalci

Le-ti kapitala ne morejo po želji dvigniti. Služi kot rezerva, iz katere banka krije morebitno izgubo. Ko posojilojemalec ni sposoben odplačati posojila in to posojilo postane slabo, se za enako vsoto zmanjša njen kapi­tal (neto vrednost banke). Če je slabitev več, kot ima banka kapitala, njena neto vrednost postane negativna. V tem primeru banka postane nesolventna* ter (če ne dobi svežega kapitala) bankrotira in zapre vrata. To se lahko zgodi precej hitro, saj kapital ponavadi predstavlja manj kot 10% bančnega imetja. To pomeni, da bi lahko zgolj 10 % padec vrednosti imetja poslal v bankrot večino bank. Banke so zato zelo zainteresirane, da dobijo rezerve po najmanjši obre­stni meri. Kot bomo videli v naslednjem razdelku, jih lahko dobijo, ko stranka položi denar na tekoči račun (ali ko položi časovni depozit), lahko si jih sposodijo na medbančnem trgu ali pa jih dobijo od centralne banke. To potrjuje tudi Banka Slovenije: »Posamezna banka ima na razpolago za pridobivanje likvidnosti tri osnovne vire: t. i. retail trg (vloge podjetij in fizičnih oseb), medbančni trg in posojila pri centralni banki.« (vir: elektron­ska pošta, dne 18. 3. 2011) Najcenejši vir rezerv za banke so depoziti strank, zato tudi tekmujejo med seboj, katera jih bo s svojo ponudbo privabila več. Sledijo rezerve na medbančnem trgu, najdražje pa so pona­vadi rezerve pri centralni banki. V nadaljevanju si bomo pogledali, kako danes poteka medbančna poravnava.

Dolgoročno varčevanje

Če nočete, da bi vam denar izginil iz denarnice, preden bi se prav zavedeli, morate kupovati preudarno

Glede na dohodke, s katerimi razpolaga, si varčevanje vsakdo najbrž zamišlja po svoje. To je odvisno tudi ciljev, ki si jih postavite, in tako tudi od časa, v katerem lahko zberete denar, potreben za njihovo uresničitev. Vsekakor pa z nekaj truda in pametnim kupovanjem lahko precej upočasnite odtekanje denarja iz svoje denarnice.

Zbrali smo nekaj nasvetov, kako lahko dobro, bolje in najbolje gospodarite s svojim denarjem. Saj najbrž ne bo nihče, pa naj ima še take dohodke, priznal, da zapravlja denar brez pameti, mar ne? Continue reading

Tudi varčevanja se naučimo

Se ukvarjate z mislijo, da bi si z varčevanjem povečali premoženje in laže ter hitreje prišli do želenega cilja? Za začetek si odgovorite na vprašanja, kaj želite spremeniti, kaj izboljšati in kaj ohraniti.

Kaj bi radi s prihranki omogočili sebi in svojim najdražjim? Potovanje, študij, počitnice, nov dom, opremo zanj … Začeli zanimiv posel ali hobi? Če se zavedate, da ste z vsakim tolarjem, ki ga prihranite, bliže cilju, ki ste si ga zadali, vam bo varčevanje v veselje. Seveda pa skrbno izberite tudi banko, ki ji boste svoje prihranke zaupali, saj se je že marsikdo opekel, ker so ga premamile obljubljene, nenavadno visoke obresti.

– Ko varčujete, pa si sem ter tja le privoščite kaj, nagradite se za vztrajnost. Če odpovedovanje traja dalj časa, lahko postanemo zlovoljni in celo depresivni. Iz prijaznega, družabnega človeka se ne smemo preleviti v odljudnega stiskača in skopuha. Zato si od časa do časa le izpolnite kakšno manjšo željo, ki ne bo ogrozila vašega končnega cilja, bolje se boste počutili in laže se boste ponovno spopadli z varčevalno naravnanim vsakdanom. Continue reading

Varčevanje pri otrocih

Polish Złoty and Euro Coins

 Euro Coins (Photo credit: schoschie)

Komaj sem dobro prestopila domači prag z novorojenčkom, že je zacingljal telefon s prijaznimi ponudbami za otroško varčevanje, ki bodo prinesle brezskrben študij čez ne vem koliko let. Resda sem z enim delom zavesti premišljevala, kako naj se lotim odpiranja računov ali nalaganja v sklade in kje, pa sem se skoraj izgubila med ponudbami.

Prav vsi starši bi radi svojega otroka naučili, kako ravnati z denarjem. Že v zgodnjem otroštvu se zaveda, da je pomembno plačilno sredstvo. Nadobudneži se zelo radi igrajo domišljijsko igro trgovina v dnevni sobi, razdelijo si vloge in rišejo denar. Včasih za plačevanje uporabijo gumbke ali kamenčke. Ob opazovanju igre nas naš malček lahko pouči o odnosu do denarja. Nemalokrat bomo zagledali svoje ravnanje, ki nemara ne bo ravno tako, kot si želimo navaditi otroka. Continue reading