Monthly Archives: January 2016

Uvedba davčnih blagajn v Sloveniji

Vlada je odobrila akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v Sloveniji

Na današnji redni seji je vlada odobrila akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn. Vlada se je prav tako seznanila s poročilom o črpanju sredstev v evropski kohezijski politiki za 2007-2013, ki nudi pregled o črpanju sredstev EU do 31. Decembra 2014.

Vlada je odobrila akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v Sloveniji

Na današnji redni seji je vlada odobrila akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn. Vlada je potrdila predlog za uvedbo sistema davčnih blagajn, kjer bodo registri vseh davčnih zavezancev povezani s centraliziranim informacijskim sistemom finančne uprave Republike Slovenije na spletu pred izdajo računa, ki bo poravnan z gotovino. Zavezanci informacije o računih pošljejo na finančno upravo, ki jih potrdi in beleži. Zadnji rok za uvedbo takšnih blagajn je 1. Januar 2016. Continue reading