Monthly Archives: April 2014

Kamnoseštvo je kreativna obrt

Glede na to, da je bil kamen eden prvih materialov, ki jih je človek obdeloval, ter si iz njega v prazgodovini izdeloval najprej orodje in orožje, v času prvih civilizacij pa ga je že uporabljal tako za gradnjo kot umetnost, je včasih presenetljivo, da je kamnoseštvo danes obrt, ki jo poznamo precej slabo. Precej malo je mladih, ki bi se odločali za ta poklic in iz njega izvirajočo dejavnost. Zakaj? Poleg nepoznavanja lahko to pripišemo predvsem dejstvu, da ne gre za enostavno obrt, temveč takšno, ki zahteva tako nekaj fizične moči (kljub sodobnim orodjem in delni strojni obdelavi). Continue reading

Antivirusni program

Računalniki so postali del našega vsakdanjika. Brez njih si pravzaprav ne znamo predstavljati delo. Če si priznamo ali ne, računalniki so tisti, ki nekako ustvarjajo virtualni svet, v katerega vsi počasi tonemo. Seveda vse več računalnikov pomeni vse več virtualnega sveta. Tako kot so prevare v resničnem svetu, so prevare tudi v virtualnem svetu. Zaradi tega je zelo pomembno, da računalnik zavarujemo pred raznimi virusi. Antivirusni program zagotavlja, da računalnik ostane čist in zaščiten pred virusi, ki lahko ogrozijo računalnik ali celo naše podatke. Nemoteno delovanje je rezultat delovanja antivirusnega programa. Continue reading

Nujna dostava

Danes poznamo več različnih vrst poštnih storitev. Večina ljudi pozna le navadno pošto preko katere lahko pošiljamo različne pošiljke. Čeprav je tehnologija zelo napredovala, je še vedno potrebno pošiljati razne pošiljke. Vsi se zavedamo, da brez dostavnih služb enostavno ne gre. Če se ne mudi, se enostavno obrnemo na dostavno službo in ta prevzame določen paket oziroma pošiljko. Kadar pa želimo, da določeno pošiljko čim prej prejme naslovnik, takrat nujna dostava reši naš problem. Continue reading

Pregled kanalizacije s kamero

Vsaka stavba mora imeti urejeno kanalizacijo oz. urejen odtok odpadnih voda in fekalij. V naseljih je največkrat zgrajena javna kanalizacija. To je sistem, kjer se zbirajo odplake, ki potem potujejo po ceveh do čistilne naprave, kjer se razgradijo. Kanalizacija je izredno pomembna, saj preprečuje, da bi se onesnaževale podzemne in nadzemne vode, prav tako pa preprečuje da bi bilo ogroženo zdravje prebivalcev zaradi nalaganja nečistoč v okolju. Kanalizacija torej preprečuje nastajanje in širjenje nalezljivih bolezni ter na splošno skrbi za javno zdravje ljudi. Nemalokrat pa lahko pride do raznih nevšečnosti, ko npr. razne nesnage in trdi delci zamašijo odtočne cevi, kar lahko povzroči razlitje fekalij tudi po stanovanju. Continue reading