Monthly Archives: December 2013

Zdravje – nasveti

Po pomoč zaradi heroina

V enajstih nevladnih organizacijah, ki so sodelovale v pilotskem projektu zbiranja podatkov o uživalcih prepovedanih drog iz naslova nevladnih organizacij, je v prvih šestih mesecih letos pomoč zaradi težav s prepovedanimi drogami poiskalo 255 uporabnikov, prevladovali so moški. Povprečna doba rednega uživanja prepovedane droge je bila šest let in pol. Skoraj 80 odstotkov evidentiranih je pomoč iskalo zaradi težav s heroinom, manjši delež pa zaradi težav s kanabisom, kokainom in metadonom. Povprečna starost ob prvi uporabi glavne droge je znašala 18 let, najmlajši je imel tedaj 10 let, najstarejši pa 33.

Najpogostejša kontracepcija

V evropskih državah so opravili anketo o kontracepcijskih sredstvih med 12.000 ženskami. Nekaj ugotovitev: 77 odstotkov jih uporablja zaščito, vsaka tretja Nemka, stara od 15 do 49 let, uživa tabletke, ki so na prvem mestu med kontracepcijskimi sredstvi, tudi v Franciji in Veliki Britaniji se ženske najpogosteje zanesejo na tabletke, v Španiji in Italiji raje izberejo kondome, 11 odstotkov parov se odloči za sterilizacijo enega partnerja.

Stalni čistilci zraka

Nekatere rastline so še posebno primerne za izboljšanje zraka v bivalnih prostorih, saj iz njega temeljito očistijo škodljive snovi. Ena takih je palma areka (Areca catechu). V raziskovalnem središču Nasa so ugotovili, da v prostoru v štirih urah očisti do 90 odstotkov strupenega formaldehida, tri rastline na površini sto kvadratnih metrov zadostujejo, da se koncentracija strupenih snovi bistveno zmanjša. Rastline z večjo površino listov absorbirajo več škodljivih snovi, med najbolj cenjene spadajo ostrica, kosmuljka, palma, bršljan in praprot.

Bolezen ali obdobje?

Depresije veljajo pri mnogo zdravnikih še vedno za žensko bolezen, čeprav zaradi njih trpi skoraj toliko moških kot žensk. Pri moških jih lahko sprožijo posamezna življenjska obdobja, na primer kriza srednjih let ali hormonske spremembe – andropavza, ko začne raven testosterona upadati. Medtem ko se pri ženskah pojavijo nedružabnost, jokavost in utrujenost, se kaže depresija pri moških drugače: v službi se pogosteje prepirajo, postavljajo se s tvegano vožnjo, težko se zberejo. Tudi ekstremni športi in pretirana volja do dela so lahko znaki depresije.

Svetovni dan hrane

Za letošnji svetovni dan hrane je Organizacija združenih narodov za kmetijstvo in hrano (FAO) izbrala geslo Kmetijstvo in medkulturni dialog, s katerim želi opozoriti svet na pomembnost medsebojnega sodelovanja držav pri razvoju in ohranjanju kmetijstva pri zagotavljanju trajnostne oskrbe s hrano, pri čemer glede na razvoj globalne trgovine poudarja pomen lokalno pridelane hrane. Sporočilo je usmerjeno predvsem v zagotavljanje zadostnih količin hrane ob upoštevanju trajnostnih načinov pridelave, prijaznih do narave in okolja. Tudi Slovenija se zavzema za lokalno trajnostno oskrbo z živili, ki smo jo uvrstili med pomembne cilje prehranske politike. Lokalno trajnostna oskrba z živili je lahko pomemben del pridelkov na slovenskem tržišču, ki nimajo prednosti le v kakovosti, temveč zagotavljajo tudi vir hrane in preživetje slovenskemu kmetu in delavcu v živilskopredelovalni industriji.

Zakaj je potrebno izdelati izračun zavarovanja

Sodobne spletne tehnologije omogočajo, da se svet zavarovalništva še bolj približa zavarovancev, tako da je danes možno narediti izračun zavarovanja kar prek spleta in to v nekaj minutah. Danes so stranke postale že zelo močno osveščene glede pomena informiranosti. Zavedajo se, da je pred sklenitvijo kateregakoli zavarovanja potrebno izdelati natančen izračun zavarovanja, poleg tega pa želijo še natančno vedeti, kako je premija sestavljena.

Stranke se lahko zavarujejo za različne namene in za različna področja. Tipičen primer, kjer je pomembno izdelati izračun zavarovanja je zavarovanje za tujino. Kadar se odločite, da boste obiskali kakšno tujo državo, se odpravljate v neznano. S tem pa prevzemate določena tveganja, ker države ne morete tako dobro poznati, kakor poznate domače kraje. Kakšen tip zavarovanja za tujino potrebujete vam pomaga določiti informativni izračun zavarovanja. Po korakih boste lahko določili, kakšen tip zavarovanja potrebujete: posamezno, skupinsko, družinsko itn. Nato pa izberete obdobje zavarovanja, ki je običajno dolgo toliko časa, kolikor bo trajal obisk tuje države. V izračun zavarovanja je smiselno vključiti tudi podatke, ali je oseba športno aktivna in koliko je stara.

Pri vseh oblikah osebnega zavarovanja sta ta dva podatka izjemno pomembna pri določanju, kolikor bo znašala višina zavarovalne premije. Običajno so premije za otroke višje kot za odrasle, saj je verjetnost škodnega dogodka pri otrocih večja, saj vsi vemo, da otrok življenje še ni izučilo, kako pomembna je varnost. Prav tako pa izračun zavarovanja običajno prikaže višje premije za starejše osebe, pri katerih se zaradi težav, ki so povezane s starostjo, prav tako poveča verjetnost škodnega dogodka.

Na izračun zavarovanja torej najbolj vplivajo tisti faktorji, ki določajo verjetnost nastanka nezgode ali nesreče. Iz vidika zavarovalnice je smiselno pričakovati, da se bo ta skušala čim bolj zaščititi s tem, da bo imela ob dogodkih, ki so bolj verjetni, čim več prihodkov od vplačanih premij. Za določanje optimalne zavarovalne storitve izkoristite izračun zavarovanja, saj boste na tak način tudi vi od zavarovalnice pridobili največ.

Več informacij

Zakaj je potrebno izdelati izračun zavarovanja